Συνεδρια

Business , Congresses

Εάν έχετε αναλάβει το κρίσιμο ρόλο του διοργανωτή ενός συνεδρίου, ή έχετε καλεσμένους σε ένα συνέδριο, το TravelBliss μπορεί να σας βοηθήσει με
Διαχείριση Λίστας Αντιπροσώπων / καλεσμένων ( εγγραφή, υποδοχή και ξενοδοχειακές κρατήσεις και εξυπηρέτηση) ,
Επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα,
Διαχείριση εφοδιασμού, σήμανσης, επιλογές του μενού και συμπληρωματικές υπηρεσίες,
Διαχείριση προγράμματος, ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, μεταφορές,
Ημερήσιες εκδρομές και χρόνος αναψυχής.