Επαγγελματικα Ταξιδια

Corporate, Business 

H Διαχείριση των ταξιδιωτικών αναγκών μιας εταιρείας, είναι μια εξειδικευμένη λειτουργία που ανάμεσα στα άλλα προσπαθεί να εξισορροπεί τις ανάγκες των ταξιδιωτών με τους εταιρικούς στόχους, οικονομικούς και άλλους .
Το Earthscape Travel για τους παραπάνω λόγους δημιούργησε μια ομάδα διαχείρισης εταιρεικών ταξιδιών, το TravelBliss εξασφαλίζοντας την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους , διευκολύνοντας την τήρηση των εταιρικών πολιτικών για τα ταξίδια , εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση μέσω των ειδικών τιμών και εκπτώσεων.
Πέρα απο τις υπηρεσίες του το TravelBliss χρησιμεύει ως ένα πολύτιμο κέντρο πληροφόρησης γαι τη διοίκηση σε μια εποχή που τα ταξίδια είναι ένα σημαντικό κόστος της καλής λειτουργίας μιας επιχείρησης.
 
Σε πολλές περιπτώσεις, έχει κληθεί να οδηγήσει την προσπάθεια πελατών να μειώσουν τα έξοδα ταξιδίου , προτείνοντας διαδικασίες ή και πολιτικές οι οποίες έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα.